Vanliga

frågor

Kostar det något att vara med i Skolval 2018?

Nej. Anmälan och allt material som valsedlar, valkuvert och instruktioner är gratis.

Hur anmäler vi oss?

Anmälan är nu tyvärr stängd. Skolor har haft möjlighet att anmäla sig via denna hemsida från 10 november 2017 till 15 augusti 2018.

Vilka skolor är anmälda?

När en anmälan är godkänd finns skolan med på listan över anmälda skolor. Listan visar dock bara skolor med elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet. Skolor med andra årskurser och elever har också haft möjlighet att anmäla sig till Skolval 2018.

Hur vet vi att anmälan blivit mottagen?

När anmälan godkänts skickas en bekräftelse via mail. Denna kan för vissa fastna i skräpposten. När en anmälan är godkänd finns skolan även med på listan över anmälda skolor. (Obs, listan över anmälda skolor visar dock bara skolor med elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet). Om er anmälan saknar information hör vi av oss till er via mail eller telefon. Det är därför viktigt att kontaktuppgifterna ni ger oss stämmer.

Vilket material ingår?

Alla skolor som anmäler sig till Skolval får ett startpaket, det fungerar som ett stöd för att arrangera valet. Paketet innehåller information till arrangörer och kontrollanter, en affisch och en checklista. Materialet finns även digitalt härInnan valperioden får alla anmälda skolor ett valpaket. Det innehåller bland annat valsedlar, valkuvert och mer detaljerad information om hur valdagen genomförs.

När är sista anmälningsdag och när hålls valet?

Sista dag för anmälan var 15 augusti 2018. Valdagen sker under perioden 27 augusti till 7 september. Ni väljer vilket datum under perioden ni vill hålla er valdag.

Vilka valsedlar får vi?

Valsedlar för alla partier som fått mer än 1 % av rösterna i ett av de två senaste riksdagsvalen samt blanka valsedlar.
 

Vad finns i valpaketet?

• Valsedlar
• Valkuvert
• Valurna
• Affischer
• Instruktioner för valets genomförande

När kommer valpaketet och vad gör vi om det saknas?

Alla valpaket till anmälda skolor är utskickade. De flesta valpaketen skickades ut i början av juni 2018. Dubbelkolla gärna hos er reception/godsmottagning/vaktmästare om paketet finns där. Det är ett ganska stort brunt paket (ibland flera) med texten ”Förlagssystem AB” utanpå och ett vitt klistermärke med vår logotyp på. Om ni fortfarande inte hittar paketet, kontakta oss på [email protected]

Kan vi få fler valurnor och instruktioner?

Vi kan tyvärr inte skicka ut extra valurnor och instruktioner. Om ni behöver fler valurnor går det att göra egna av till exempel kartong. Instruktionerna finns digitalt här.

Hur gör vi för att få fler valkuvert och valsedlar?

Antal valsedlar och valkuvert ni får baseras på det elevantal ni angett i anmälan. Då valperioden inletts har vi inte längre möjlighet att skicka nya valpaket. Om ni blivit fler elever och saknar valsedlar eller valkuvert rekommenderar vi att ni vänder er till kommunen och er valnämnd för att få extra material till ert Skolval.

Hur går röstningen till?

I valpaketet finns en Röstningsfigur som affisch, den beskriver steg för steg hur röstningen går till. Figuren finns även digitalt här. På vår Youtube-kanal finns också en film om röstning med namnet Att rösta

Vilka partier kan en rösta på?

På samma sätt som i riksdagsvalet är det möjligt att rösta på vilket parti en vill, även om det inte har förtryckta valsedlar. Då skrivs partiets namn på en blank valsedel.

Vilka valsedlar ska läggas fram?

Alla valsedlar ska ligga framme i bokstavsordning under hela valdagen. Det gäller även valsedlar som levererats från partier som inte fått förtryckta valsedlar via Skoval. Valsedlar för ett visst parti får under inga omständigheter tas bort.

Vem ska räkna rösterna?

Rösträknaren räknar rösterna efter valet. Elever, lärare eller andra vuxna kan vara rösträknare. Arrangörer av Skolval kan också vara rösträknare. En rösträknare behöver inte vara myndig.

När ska rösterna räknas?

Rösterna bör räknas samma dag som valet. Om det inte är möjligt bör rösterna hållas säkert förvarade (inlåsta) tills rösterna kan räknas. Viktigt är att alla röster räknas vid ett och samma tillfälle.

Var ska rösterna räknas?

Ett klassrum eller ett konferensrum är en bra plats för att räkna rösterna. Precis som vid ett ordinarie val ska rösträkningen vara möjlig för väljare att titta på, så räkna rösterna där det finns plats för det.

Hur ska rösterna räknas?

Vid rösträkningen ska den person som är anmäld som kontrollant vara med. Högst sex personer bör vara rösträknare. Kontrollanten ansvarar för att valet och rösträkningen genomförs på rätt sätt. I ”Instruktionshäftet” som följer med valpaketet går det att läsa mer om hur rösträkningen går till. Instruktionerna finns digitalt här.

Hur fungerar blankröster och vilka är giltiga/ogiltiga?

En blankröst är en röst där en blank valsedel använts, alltså en valsedel utan något förtryckt parti. Precis som i det ordinarie valet räknas alla blanka röster som ogiltiga, men sorteras och redovisas för sig. Det beror på att blankrösten kan ses som en proteströst. I Skolval 2018 gäller samma regler kring giltiga och ogiltiga röster som i det ordinarie valet. En valsedel är giltig om den har ett partinamn, och inget annat antecknat på sig. Både giltiga och ogiltiga röster ska rapporteras in. I ”Instruktionshäftet” som följer med valpaketet går det att läsa mer om giltiga och ogiltiga röster. Instruktionerna finns digitalt här.

Får elever i årskurs 6 (och lägre) delta?

Ja, men bara röster från årskurs 7–9 och gymnasiet ska rapporteras in. Då lägre årskurser deltar anges dessa elever i kategorin ”Annat” i anmälan. Det är viktigt att rösterna hålls skilda från rösterna som ska rapporteras in. 
Använd gärna separata vallokaler och/eller separata valurnor.

Hur fungerar det med skolor som har både årskurs 7-9 och gymnasiet?

Skolor med både årskurs 7-9 och gymnasiet gör två anmälningar, en för grundskolan och en för gymnasieskolan. Rösterna för årskurs 7-9 och gymnasiet redovisas och presenteras separat. Det är därför viktigt att ni håller två val och skiljer på rösterna från grundskolan och gymnasiet.

Hur röstar elever som har funktionsvariationer?

Elever i särskolan deltar på lika villkor som andra elever i Skolval. Arrangören inreder vallokalen på ett sätt så att den är tillgänglig och fungerar för alla elever. De elever som behöver hjälp har rätt till det vid röstningen. Väljaren bestämmer själv vem som hjälper hen. Till exempel går det att få hjälp att lägga valsedeln i valkuvertet och försluta det eller hjälp att skriva eller läsa. Den som hjälper en väljare att rösta får inte berätta för andra vad väljaren har röstat på.

Får elever på Komvux, Särvux och folkhögskolan delta?

Skolval riktar sig inte till dessa skolformer men ni kan ändå anmäla er och delta. Det är då viktigt att ni i anmälan anger elevantalet i kategorin ”Annat”. Dessa röster ska inte rapporteras in. Det nationella valresultatet gäller bara årskurs 7-9 och gymnasiet.

Vilka regler finns för att bjuda in politiskt aktiva till skolan?

För att en person som inte är anställd eller elev på skolan ska få vara i skolans lokaler behövs godkännande från rektorn, eftersom skolan inte är en allmän plats. Mer information om reglerna och rektorns ansvar finns på Skolverkets hemsida.

Vilka politiskt aktiva ska vi bjuda in till skolan?

Passa på och bjud in politiskt aktiva till skolan! De kan medverka på föreläsningar, debatter eller temadagar. När ni bjuder in partier är det viktigt att vara objektiv i sitt urval, alltså inte utgå ifrån sin personliga åsikt. Till exempel kan inbjudan skickas till de partier som sitter i riksdagen eller i er kommunfullmäktige.

Vem ska rapportera in valresultatet?

Kontrollanten rapporterar in valresultatet digitalt med hjälp av resultatdokumentet som har fyllts i under valdagen och rösträkningen. Resultatdokumentet finns i Instruktionshäftet (som ni fått i Valpaketet). Det finns även digitalt här.

När ska valresultatet rapporteras in?

Valresultatet ska rapporteras in direkt efter rösträkningen. Valresultat kan rapporteras in under perioden 27 augusti – 7 september. 

Hur ska valresultatet rapporteras in och vilka är mina inloggningsuppgifter?

Valresultat rapporteras in här, länken finns även på vår Start-sida. För att kunna logga in behövs inloggningsuppgifter, dessa har skickats via mail vid anmälan till era kontaktpersoner. Om ni glömt lösenordet går det att få det utskickat igen via rapporteringssidan.

När får vi dela vårt valresultat?

Vänta med att dela ert valresultat på skolan, i sociala medier eller media tills den 9 september efter kl. 20.

När släpps valresultatet?

Det preliminära valresultatet för Skolval 2018 släpps den 9 september efter kl. 20. Det slutgiltiga valresultatet för Skolval 2018 släpps den 19 september.

Följ Skolval 2018

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samarbetsmyndigheter