Om Skolval

Varför Skolval?

När det sker stora och viktiga händelser i samhället, som ett val, ska det också speglas i skolan. Ta vara på nyfikenheten valåret väcker och gör plats för samtal som leder till utveckling. Genom ditt engagemang bidrar Skolval till större kunskap om demokrati och politik.

ANMÄLAN

Anmälan för Skolval 2018 är nu tyvärr stängd. Skolor har haft möjlighet att anmäla sig via denna hemsida från 10 november 2017 till 15 augusti 2018.

Valdagen väljer ni själva datum för under perioden 27 augusti till 7 september.

Rapportera valresultat här!
Ändra er anmälan här
VAD BEHÖVS?

Arrangör

Det behövs en person som ansvarar för att valet blir av. Arrangören gör det praktiska inför valet som att boka lokal och informera skolan om valdagen.

Kontrollant

Det behövs en person som ansvarar för att valet går rätt till. Kontrollanten har koll på instruktionerna som behöver följas för att valresultatet ska stämma. Denna person ska vara myndig senast under er skolas valdag. 

MATERIAL

Ett startpaket med material som gör det enkelt att förbereda valet skickas ut efter anmälan. Från och med juni skickas även valpaket ut. I valpaketet finns bland annat instruktioner, valsedlar och valkuvert. 

Vår hemsida och sociala medier uppdateras löpande. Håll utkik!

Följ Skolval 2018

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samarbetsmyndigheter