Om Skolval

Varför Skolval?

När det sker stora och viktiga händelser i samhället, som ett val, ska det också speglas i skolan. Ta vara på nyfikenheten valåret väcker och gör plats för samtal som leder till utveckling. Genom ditt engagemang bidrar Skolval till större kunskap om demokrati och politik.

ANMÄLAN

Börja planera för Skolval 2018 redan nu. Då hinner ni ordna aktiviteter i samband med valet som till exempel temadagar och debatter. Sista dag för anmälan är 1a augusti. Valdagen sker under perioden 27 augusti till 7 september.

Anmälan och allt material är gratis!

Anmäl er här!
Ändra er anmälan här
VAD BEHÖVS?

Arrangör

Det behövs en person som ansvarar för att valet blir av. Arrangören gör saker som att informera skolan om valet och boka lokal.

Kontrollant

Det behövs en person som ansvarar för att valet går rätt till. Kontrollanten har koll på instruktionerna som behöver följas för att till exempel valresultatet ska stämma. Denna person behöver vara myndig senast under er skolas valdag. 

MATERIAL

Ett startpaket med material som gör det enkelt att förbereda valet skickas ut efter anmälan. Från och med juni skickas även ett valpaket ut, i det finns bland annat instruktioner, valsedlar, och valkuvert.

Den här hemsidan och vår Instagram uppdateras löpande. Håll utkik!

Följ Skolval 2018

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samarbetsmyndigheter