Turné

Under fem veckor erbjuder vi gratis informationspass över hela Sverige. Passen innehåller information om Skolval 2018 och vi berättar hur er skola kan göra det bästa av valet. Informationen vänder sig till elever, lärare och annan skolpersonal som är intresserade av att arrangera Skolval.

Passen pågår mellan kl. 14:00-16:00 och vi bjuder på enklare fika. Uppgifter om plats mailas till kontaktperson senast en vecka innan informationspasset.

Stockholm 19/2
Gävle 20/2
Borlänge 21/2
Västerås 22/2
Sundsvall 26/2
Östersund 27/2
Umeå 28/2
Luleå 1/3
Malmö 5/3
Helsingborg 6/3
Hässleholm 7/3
Växjö 8/3
Kalmar 9/3
Göteborg 13/3
Karlstad 14/3
Örebro 15/3
Uppsala 19/3
Stockholm 20/3
Norrköping 21/3
Linköping 22/3
Jönköping 23/3

Följ Skolval 2018

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samarbetsmyndigheter