Turné

Under fem veckor hölls informationspass om Skolval på olika platser i landet. Passen riktade sig till elever och skolpersonal tillhörande gymnasieskolor och skolor med årskurs 7-9. 

Deltagare fick veta mer om hur Skolval går till och inspiration till aktiviteter som kan ordnas i samband med valet. Passets innehåll bygger på material från projektet som även skickas ut till skolor som deltar i Skolval 2018. Det materialet och presentationen från informationspasset finns digitalt att ta del av här.

Totalt har Skolval utbildat över 900 personer från 229 olika skolor i Sverige. Tack till alla er som var med!

Stockholm 19/2
Gävle 20/2
Borlänge 21/2
Västerås 22/2
Sundsvall 26/2
Östersund 27/2
Umeå 28/2
Luleå 1/3
Malmö 5/3
Helsingborg 6/3
Hässleholm 7/3
Växjö 8/3
Kalmar 9/3
Göteborg 13/3
Karlstad 14/3
Örebro 15/3
Uppsala 19/3
Stockholm 20/3
Norrköping 21/3
Linköping 22/3
Jönköping 23/3

Följ Skolval 2018

Ansvariga organisationer

Ansvarig myndighet

Samarbetsmyndigheter